Suvenir - čuvanje uspomena od zaborava !

U vrijeme ljetne sezone kada Crnu Goru posjećuje najveći broj turista, suveniri se prirodno nameću kao tema koja postaje sve važnija za našu turističku ponudu. Također, upravo su suveniri jedina stvar koju će većina turista ponijeti kući. Nezavisno o njegovoj materijalnoj vrijednosti, ovakav predmet često nosi veliku sentimentalnu vrijednost kao materijalni dokaz iskustva provedenog na nekom drugom mjestu. Suveniri su često najbolji način kako bi se materijaliziralo nečije sjećanje na putovanje i prošle događaje.

  • Suveniri

  • Suveniri

  • Suveniri

  • Suveniri